به گزارش مهر تبریز،سرهنگ “فرهنگ نوروزی”  گفت: در پی وقوع سرقت از منزل یکی از شهروندان در منطقه ای از تبریز ، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی ادامه داد: ماموران کلانتری ۱۲ عباسی تبریز پس از انجام تحقیقات اولیه و بررسی شواهد موجود، موفق شدند دو نفر متهم را شناسایی کرده و در یک عملیات غافلگیرانه آنان را در محل اختفایشان دستگیر کنند.
این مقام انتظامی اظهار داشت: این دو متهم ابتدا منکر هرگونه سرقت می شدند، اما در بازجویی های انجام شده به سرقت این منزل اعتراف کردند که لوازم سرقتی نیز در بازرسی از محل اختفای آنان کشف و ضبط شد.
سرهنگ نوروزی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.
فرمانده انتظامی کلانشهر تبریز در پایان از شهروندان خواست تا به تردد افراد غریبه و مشکوک در مجتمع های مسکونی حساس باشند و درصورت وجود هرگونه موارد مشکوک، مراتب را سریعا به پلیس ۱۱۰ شهرستان اطلاع دهند.
دستگیری سارقان حرفه ای منزل در تبریز
فرمانده انتظامی کلانشهر تبریز از شناسایی و دستگیری دو سارق حرفه ای منزل، توسط ماموران کلانتری ۱۲ عباسی خبر داد.
سرهنگ “فرهنگ نوروزی” در مصاحبه با خبرنگار پایگاه خبری پلیس گفت: در پی وقوع سرقت از منزل یکی از شهروندان در منطقه ای از تبریز ، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی ادامه داد: ماموران کلانتری ۱۲ عباسی تبریز پس از انجام تحقیقات اولیه و بررسی شواهد موجود، موفق شدند دو نفر متهم را شناسایی کرده و در یک عملیات غافلگیرانه آنان را در محل اختفایشان دستگیر کنند.
این مقام انتظامی اظهار داشت: این دو متهم ابتدا منکر هرگونه سرقت می شدند، اما در بازجویی های انجام شده به سرقت این منزل اعتراف کردند که لوازم سرقتی نیز در بازرسی از محل اختفای آنان کشف و ضبط شد.
سرهنگ نوروزی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.
فرمانده انتظامی کلانشهر تبریز در پایان از شهروندان خواست تا به تردد افراد غریبه و مشکوک در مجتمع های مسکونی حساس باشند و درصورت وجود هرگونه موارد مشکوک، مراتب را سریعا به پلیس ۱۱۰ شهرستان اطلاع دهند.

print