به گزارش مهر تبریز، حافظ باباپور با بیان اینکه اعطای سند مالکیت در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت موجب هویت بخشی به معاملات می شود، اظهارامیدواری کرد: با همراهی و مشارکت اداره ثبت اسناد و املاک استان، سند دار شدن املاک تسریع شود.
وی با اشاره به اینکه صدور سند مالکیت از برنامه دوم توسعه آغاز شده است، اظهارکرد: تضمین مالکیت و ارزش دادن به تثبیت مالکیت خانه‌های مسکونی، جلوگیری از تعارض مالکان، وجود وثیقه‌ای مطمئن برای اخذ تسهیلات، جلوگیری از مهاجرت جامعه روستایی به شهرها، برنامه‌ریزی موثر در بازار خرید و فروش و قانونمند کردن این فعالیت و همچنین تسریع در امر آموزش و بهداشت، از نتایج اجرای این طرح خواهد بود.
باباپور تاکیدکرد: جلوگیری از نزاع و اختلافات ملکی، ارتقای توسعه پایدار و پشتیبانی از مدیریت محیط‌ زیست، خودکفایی در امر تولید محصولات کشاورزی، برقراری نظام مالیاتی برای معاملات و اسناد مالکیت، محرومیت‌زدایی روستایی از دیگر نتایج اجرای این طرح است.ش

print