به گزارش مهر تبریز ، ولی اله دینی هدف از سفر به شهرستان های چاراویماق و هشترود را دیدار با فرمانداران ، و بازدید از پروژه های فعال شرکت گازعنوان کرد وافزود : با رسیدگی به مسائل و مشکلات، پروژه ها سرعت گرفته و انشاءاله تا یکماه آینده پیشرفت چشمکیری در پروژه های سهرستان خواهند داشت.
وی در خصوص آخرین وضعیت گازرسانی شهرستان هشترود گفت : ۹۳ روستای هشترود معادل ۷۲ درصد از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند و ۲۸ روستا در دست اجرا و ۲۳ روستای دیگر در مرحله انتخاب پیمانکار است و تا یکسال آینده بهره مندی روستایی این شهرستان به ۹۴ درصد خواهد رسید .
وی گفت : برای پروژه ساختمان اداری و پست امداد نظر کهریزی اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده و مدت زمان اجرای پروژه ۴۵۰ روز کاری می باشد.
مهندس دینی با اعلام اینکه ۸ پروژه در بخش های روستایی ، شهری و حجمی با اعتباری بالغ بر ۲۲۰ میلیارد ریال در شهرستان در حال اجرا می باشد تصریح نمود: بخش عمده این اعتبارات جذب شده است و باقیمانده نیز بتدریج تأمین و جذب خواهد شد.
وی اظهار داشت : خوشبختانه زیر ساخت های لازم برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در منطقه ایجاد شده است و شرکت گاز آمادگی دارد گاز مورد نیاز صنایع را در راستای ایجاد اشتغال تأمین نماید.

print