به گزارش مهر تبریز، دکتر اصغر عسگری ، با اشاره به همزمانی هفته نانو با نمایشگاه ربع رشیدی اظهار کرد: همزمانی این دو رویداد علمی فرصت مناسبی برای معرفی هرچه بیشتر فناوری نانو در سطح استان است.

وی با اشاره به برگزاری نشست ها و کارگاه های تخصصی در طول هفته نانو از سوی ستاد توسعه فناوری نانو استان گفت: طبق پیش بینی ها و برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر شده است تا نزدیک به ۷۰ نشست و کارگاه در دانشگاه ها و مراکز علمی استان با محوریت نانو در این هفته برگزار شود.

عسگری، از حضور فناوران و متخصصان نانو در طول این هفته در مدارس استان خبر داد و افزود: ترویج فناوری نانو موضوعی است که ستاد ما به شدت پیگیر این مهم است از این رو به منظور فرهنگ سازی و آشنایی دانش آموزان با این فناوری برنامه های ترویجی ویژه مدارس در این هفته در نظر گرفته شده است.

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو استان، اظهار کرد: آخرین روز از هفته نانو نیز همایش و نمایشگاه عکس فناوری نانو به صورت ویژه در منطقه آزاد ارس برگزار می شود که خود اقدامی نو و جدید در سالجاری است.

وی به جایگاه استان ما در کشور در خصوص این فناوری نیز اشاره کرد و گفت: آذربایجان شرقی در حالت کلی در رده سوم کشوری درزمینه فناوری نانو قرار دارد

گفتنی است چهارمین نمایشگاه فناوری های  نو و پیشرفته ربع رشیدی ۲۰ تا ۲۳ آبان ماه سالجاری در محل نمایشگاه های بین المللی تبریز برگزار می شود.

 

print