به گزارش مهر تبریز، اسماعیل چمنی افزود:  ایجاد مدیریت واحد و قانونی در پرداخت حقوق و مزایا، ضرورتی بود که با تدوین لایحه یکسان‌سازی وضعیت قراردها از سوی شهرداری، مورد تصویب شورا گرفت.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز اضافه کرد: هر یک از کارکنان و کارگران که در  چارچوب قوانین و مقررات، نیرو و وقت بیشتری در پیگیری مسئولیت‌های خود داشته‌باشد، طبیعی است  که ارتقا خواهند یافت؛ به این ترتیب، شاهد یک فضای باانگیزه رقابت سازنده در محیط کاری خواهیم بود.
وی تصریح کرد: با تصویب این لایحه، قرارداهای کارکنان حجمی، تامین نیرو و کار معین، بدون تبعیض و در یک چارچوب قانونی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
چمنی با بیان این‌که تلاش اساسی و اصلی در مجموعه شهرداری تبریز بر عهده کارگران و کارکنان است، خاطرنشان کرد: یکسان‌نبودن گروه‌های کاری حجمی و حقوق و مزایای کارکنان و کارگران تامین‌نیرو و شرکتی از جمله نکاتی است که سالیان متمادی مورد نارضایتی کارکنان و کارگران بود و با تصویب این لایحه مرتفع خواهد شد.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به این‌که تصویب این لایحه نقطه عطفی در مباحث سازمانی شهرداری تبریز خواهد بود، اظهار داشت: کمیته طبقه‌بندی و انظباطی، بیمه عمر، بیمه تکمیلی، مسئولیت مدنی، بازار کار، امکانات رفاهی، خدمات و بهداشتی که قبلاَ تنها در خدمت برخی از گروه‌های کاری بود، با تصویب این لایحه، در چارچوب قانون، در خدمت عموم کارگران خواهد بود.
چمنی اضافه کرد: با تصویب این لایحه، قرارداهای حجمی و تامین‌نیرو در صورت برخورداری از شرایط و مدارک تحصیلی ارتقا خواهد یافت که این امر نقش موثری در افزایش شعف و انگیزه خدمتی کارکنان خواهد داشت.
وی یادآور شد: لایحه مصوب پس از تائید نهایی توسط فرمانداری تبریز و با طی مراحل قانونی اجرا خواهد شد.

print