به گزارش مهر تبریز، مطیعی معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور، هدف از این بازدید را ارزیابی این منطقه در حوزه انرژی و پدافند غیرعامل عنوان کرد و افزود: پدافند غیرعامل بستری مناسب برای دستیابی به پایداری ملی و نوعی پیش بینی و آینده نگری در شرایط بحرانی می باشد از این رو با توجه به موقعیت استراتژی محدوده تحت پوشش منطقه ۸ عملیات انتقال گاز، ایجاد و توجه به این مقوله بیش از پیش ملزم است.
مطیعی افزود: بکارگیری اقدامات پدافند غیرعامل، موجب زنده ماندن و ادامه حیات و بقای نیروی انسانی می‌گردد که با ارزش‌ترین سرمایه یک سازمان و قدرت ملی کشور می‌باشد.
در این نشست، معاون انرژی سازمان پدافند غیر عامل کشور ضمن با اهمیت خواندن موارد مرتبط با پدافند غیر عامل بر لزوم ارائه پیشنهادات و اقدامات لازم جهت پیشگیری و آمادگی هرچه بیشتر کارکنان جهت مقابله با بحران بخصوص در فصول سرد سال تاکید کرد.
همچنین در پایان فرهاد قدیمی، رئیس امور بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل منطقه ۸ عملیات انتقال گاز، ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام گرفته سازمان در رابطه با پدافند غیرعامل و مقابله با بحران، چالشها و مشکلات موجود را مطرح نموده و راهکارهای لازم جهت کاهش نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت را مورد بحث و تعامل قرار داد.

print