مهرتبریز:  نایب رییس کانون کارکنان داروخانه های کشور از بی توجهی مسولین دروزارت بهداشت و درمان نسبت به کادردارویی در داروخانه های سراسرکشور ابراز گلایه مندی کرد.
به گزارش مهرتبریز،دکترحسین یوسفی علوی گفت: دراین روزهای سختی که کادردرمان دربیمارستانها سپری میکنند و با ویروس منحوس کرونا دست و پنجه نرم میکنند و هرروزهم شاهد مرگ کادردرمان و سرمایه های اجتماعی می شویم کادر دارویی اعم از داروسازان و تکنسین های دارویی نیزدر داروخانه های سراسرکشور در جبهه دوم سلامت مبارزه جانانه ای را انجام میدهند ولی متاسفانه مورد بی مهری وزارت بهداشت واقع شده اند.
رییس انجمن تکنسین های دارویی استان آذربایجان شرقی  همچنین خواستار رسیدگی فوری به این قشر شد و گفت:داروخانه ها نیزدرمعرض کرونا ویروس هستند و باید اولویت دوم تزریق واکسن کادر دارویی داروخانه ها باشند ولی متاسفانه هیچ اقدامی تاکنون دراین خصوص انجام نشده است.
وی افزود: همانطورکه سال قبل انتظارمیرفت واکسن انفلوانزا بعدازکادردرمان به کادردارویی تزریق شود متاسفانه حتی یک عدد واکسن نیزدراختیارکادر دارویی قرارنگرفت که این امر باعث رنجش خاطر کادردارویی از وزارت بهداشت گردید.
نایب رییس کانون کارکنان داروخانه های  کشور ابراز امیدواری کرد که لااقل امسال وزارت بهداشت و درمان مرتکب اشتباه سال قبل نشده و تزریق واکسن کرونا را برای کادردارویی دراولویت دوم و ضروری کشورقراردهند.
print