مهرتبریز-مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛”سیدقاسم ناظمی” در دیدار با رئیس و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، حوزه‌ی علوم انسانی را دارای جایگاهی ارزشمند در جامعه عنوان کرد و گفت: توجه به حوزه‌ی علوم انسانی جامعه را به سمت توسعه سوق می‌دهد و موجب حصول آگاهی و شناخت می‌گردد، بنابراین باید اهمیت و جایگاه علوم انسانی به عنوان زیرساخت و بستر سایر علوم مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: گسترش و تعالی فرهنگ یک جامعه در برهه‌ی کنونی منوط به ایجاد ارتباط بین کارکردهای آموزشی آن در مهم ترین نهاد آموزشی کشور، یعنی دانشگاه است و نباید ارتباط میان حوزه فرهنگ و هنر با دانشگاه مغفول بماند.
ناظمی تصریح کرد: دانشگاه ها در کل دنیا پیوندی عمیق با جامعه‌ی فرهنگ و هنر دارند اما در دانشگاه های ایران، کمتر این مسئله مد نظر قرار گرفته که امیدواریم این مسئله مرتفع گردد و دانشگاه نه تنها به عنوان یک نهاد علمی صرف بلکه به عنوان یک نهاد علمی-فرهنگی مورد توجه قرار بگیرد.
در این دیدار همچنین دکتر عزیز جوان‌پور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و دکتر بهلول سلمانی رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی خواستار همکاری متقابل دانشگاه و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برای برگزاری برنامه‌های مشترک فرهنگی شدند.

print