به گزارش مهر تبریز، مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی گفت : سیستم هیتینگ چمن استادیوم ۷۰ هزار نفری یادگار امام ره تبریز از اول آذر آغاز بکار خواهد کرد.
جمشید نظمی در حاشیه دیدار مهندس مدبر نماینده شرکت توسعه و نگهدای اماکن ورزشی کشور افزود : از اول آذر ماه آب گرم برای رشد بهتر چمن استادیوم و اجرای سیستم هیتینگ شروع بکار خواهد کرد .
وی افزود : در دیدار مهندس مدبر با پیمانکاران این پروژه دستورات لازم را برای آمادگی بیشتر برای بازی ۵ آذر تراکتور و صبا را صادر کرد.
اجرای سیستم هیتینگ ( گرمایش از کف ) ، آبیاری هوشمند و تعویض چمن استادیوم یادگار امام ره تبریز با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال یک پروژه ملی و مهم برای کشور و استان بشمار میرود که چن استادیوم آماده بهره برداری و بازی ۵ آذر بوده و سیستم گرمایش از کف چمن نیز ۱ آذر شروع ار خواهد کرد.
print