به گزارش مهر تبریز، مسابقات بسکتبال دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی به میزبانی واحد اهر برگزارشد.

در این دوره از مسابقات تیم واحد تبریز اول،تیم اهر دوم و تیم واحد مرند سوم شدند.

مهسا ارندان، فریده اعلاباف، سبا پورحسن، شیوا رهنمای بهاری، سمیرا سعادتی، زهرا محجوب،سحر محمدی، نرگس قربانی، مهدیه نجاحی اسکویی، راحله نصیری، پوپک آزاد و رقیه نجفی اعضای تیم واحد تبریز بودند.

مربیگری تیم با مارینا دانغیان و سرپرست آن رقیه جلوسیان بود.

 

 

 

 

 

 

print