به گزارش مهر تبریز؛حمید شاهوردی گفت: در راستای تأمین آب شرب شهرک خاوران و  فراهم آوردن زیرساخت‌های توسعه شهری، پروژه آب‌رسانی شهرک خاوران توسط سازمان همیاری شهرداری تبریز در حال اجرا است.

وی اضافه کرد: بیش از ۵۰ درصد این پروژه در قالب شبکه‌ای به طول به ۱۴ کیلومتر  اجرا شده است. شبکه پلی اتیلنی اصلی و فرعی و ۴۰ حوضچه مربوط از دیگر تاسیسات پروژه است.
شاهوردی با اشاره به این‌که اقدامات اولیه در خصوص اجرای خط انتقال توسط شرکت آب و فاضلاب استان تا ورودی شهرک خاوران صورت گرفته است، گفت: با ادامه روند کنونی و با ایجاد بستر های لازم شهرک خاوران از آب شرب برخوردار خواهد بود.

print