به گزارش مهر تبریز،  جاوید بهروزین در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان این مطلب گفت: با توجه به شیوع سویه جدیدی از بیماری کمپلکس حاد تنفسی پرندگان در بعضی از استانهای کشور و مشاهده موارد مشکوک پرندگان وحشی در منطقه، ضروریست مدیران شهرستان، اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی و تخمگذار استان و شرکت تعاونی تولیدکنندگان جوجه یکروزه ترتیبی اتخاذ نمایند تا با قید فوریت و بصورت جدی به کلیه پرورش دهندگان طیور صنعتی، طیور بومی و سایر ماکیان و همچنین در سطح روستاها، جهت تشدید ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای مطابق دستورالعملهای صادره اطلاع رسانی شود.

وی افزود: در صورت بروز هر گونه تلفات غیر عادی، موارد در اسرع وقت به مدیریت های جهادکشاورزی و ادارات دامپزشکی شهرستان اعلام گردد.

print