به گزارش مهرتبریز، دکتر نجفی ، در صحن علنی شورای اسلامی شهر تبریز، با تقدیم بودجه ۲۷۸۵ میلیارد تومانی سال ۹۶ شهرداری تبریز به شورای اسلامی شهر تبریز، جهت‌گیری‌های کلی برنامه سال آتی را تشریح کرد.
وی خاطرنشان کرد: با حذف ارقام تکراری، خالص بودجه شهرداری تبریز در سال ۹۶، ۲۴۵۰ میلیارد تومان است.
دکتر نجفی اعتبارات جاری بودجه ۹۶ را ۴۴ درصد و اعتبارات عمرانی را نیز ۵۶ درصد خواند.
وی با بیان این‌که بودجه ۹۶ با نگاهی واقع‌بینانه، رفع نیازهای شهر و کیفی‌سازی امور اجرایی را مورد توجه قرار داده است، گفت: مبنای کلی بودجه ۹۶، تکمیل پروژه‌های در دست اجرا و ارتقای شاخص‌های خدماتی و اجرایی است.
شهردار تبریز تکمیل پروژه‌های در دست اجرا، دیون شهرداری، برنامه‌های تملک، تقویت زیرساخت‌های گردشگری، حوزه‌های زیست‌محیطی، ، توسعه ناوگان حمل‌و‌نقل ریلی، ارتقای کیفیت فضاهای شهری، تقویت و تجهیز سیستم حمل و‌نقل عمومی را از محورهای بودجه ۹۶ خواند.

print