به گزارش مهرتبریز،شهرستان شبستر تقریباً با ۳۷ هزار هکتار اراضی قابل کشت (حدود ۲۷ هزار هکتار اراضی آبی و مابقی اراضی دیم) از گذشته دور، یکی از مراکز عمده کشاورزی بالاخص تولید خشکبار در استان آذربایجان شرقی بوده است. آب مصرفی کشاورزی آن عمدتاً از منابع آب زیرزمینی تامین می­شود. وقوع خشکسالی­های اخیر، بهره ­برداری بیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی، خشک شدن دریاچه ارومیه و اثرات احتمالی آن بر کشاورزی منطقه در کنار گسترش اراضی شور حاشیه دریاچه ارومیه و ضعف مدیریت در بخش منابع آب این شهرستان، باعث شده تا امروزه شاهد کاهش شدید کمیت و کیفیت آب در این منطقه باشیم. به همین سبب، بخش کشاورزی این منطقه از استان با چالش­های جدی مواجه می باشد.

دکتر لطفعلی­زاده اظهار داشت: کشاورزی پایدار حوزه دریاچه ارومیه بدون تعادل بخشی منابع آب امکان­پذیر نخواهد بود. وی حفظ تعادل بین پتانسیل منابع آب قابل دسترس با مصارف آن در بخش کشاورزی را یکی از راهکارهای عملی و موثر در حل مشکلات پیش­روی بخش کشاورزی منطقه بیان کرد.

رئیس بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز، ضرورت استفاده از تجربیات حاصله در ایستگاه­ پخش سیلاب در آبخوان تسوج، سد­های زیرزمینی و استفاده از روش­های مختلف استحصال آب باران را از جمله اقدامات اساسی و موثر در توسعه و تقویت منابع آب در این منطقه دانست. دکتر یاراحمدی ضمن اعلام خبراز ارائه برنامه­ای تحت عنوان “توسعه کشاورزی پایدار با تاکید بر تعادل بخشی منابع آب در حوزه دریاچه ارومیه” افزود: قرار است در قالب ۸ زیر پروژه از طرف محققان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی اجرا گردد.

print