به گزارش شهریار، دکتر صادق نجفی با بیان این مطلب افزود: طرفین قرارداد احداث کارخانه زباله سوز و تولید برق از پسماند شهری تبریز اراده کافی جهت اجرای پروژه را دارند.

شهردار تبریز با اشاره به این‌که تبریز به فرصت مهم شرکت‌های سرمایه‌گذاری معتبر و بین‌المللی تبدیل شده است، اظهار داشت: خرسندیم که زمینه‌های بین‌المللی تبریز به نقطه عملیاتی رسیده و مباحث محیط زیست شهری را در آستانه یک اتفاق مهم قرار داده است.

دکتر نجفی خاطرنشان کرد: روزانه در شهر تبریز ۱ هزار تن زباله تولید می‌شود که دارای آثار مخرب زیست محیطی است؛ از این رو، با بهره برداری از این کارخانه، انرژی نهفته در این زباله ها تبدیل به برق خواهد شد.

وی با اشاره به سوابق درخشان اجرایی این شرکت فرانسوی افزود: رویکرد اصلی طرف قرارداد جهت سرمایه گذاری و احداث کارخانه زباله سوز در تبریز مشخص است و مدیریت هماهنگ شهری تبریز تمامی حمایت های تقنینی و اجرایی برای اجرا و اتمام این پروژه را انجام خواهد داد.
دکتر نجفی با تاکید بر آمادگی شهرداری تبریز در اجرای پروژه کارخانه زباله سوز اظهار داشت: تبریز از شهرهای پیشتاز کشور و حتی کشورهای خاورمیانه در اجرای پروژه کارخانه زباله سوز محسوب می شود.

print