رئیس شورای اسلامی استان: مدیریت جهادی شهردارتبریز را برای شهرداری و شورا، افتخارافرین خواند.

به گزارش مهر تبریز، اصغر عابدزاده با تبریک انتخاب شهردارتبریز به عنوان مدیرجهادی و دریافت نشان ویژه از جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران به شهردارتبریز و شهروندان، گفت: این انتخاب نشانگر تاثیرگذاری فعالیت های چندسال اخیرمدیریت شهری در زمینه های مختلف است.

وی افزود: با این حال، این انتخاب باید به عنوان آغاز راه تلقی شود و شهردارمحترم، با انگیزه ای هرچه بیشتردر راه تحقق اهداف شهری تلاش کنند.

این عضو شورای شهر خاطرنشان کرد: هر عنوانی که در مسیر خدمت به شهر و شهروندان توسط مدیران شهری دریافت می شود، تاکیدی بر اهمیت و اولویت دهی به نیازها و اولویت های شهری است.

عابدزاده، همچنین با اشاره به افتخارات کسب شده توسط شهر و شهرداری تبریز، اظهار داشت: شهردارتبریز با اقدامات ملی  بین المللی خود، طی سه سال گذشته بارها نام تبریز را در محافل مختلف کشوری، منطقه ای و جهانی مطرح کرده که این امر، نشانگر توجه ویژه مدیریت شهری تبریز به ارتقای موقعیت فرامنطقه ای تبریز است.

وی درپایان، باردیگر با تبریک این انتخاب، دریافت نشان مدیریت جهادی توسط شهردارتبریز را، مایه مباهات دانست و برای وی آرزوی  موفقیت کرد.

print