به گزارش مهرتبریز، صفر صلاحلو در مراسم تست کارت بلیط بانک شهر در گیت های ورودی ایستگاه قطار شهری تبریز اظهار داشت: با پیگیریهای انجام شده توسط جناب آقای دکتر نجفی شهردار محترم کلانشهر تبریز و یعقوب وحیدکیا مدیرعامل شرکت بهره‌بردار قطار شهری، خدمات پرداخت شهری با استفاده از کارت های هوشمند شهری بانک شهر وارد فاز جدیدی شده است.

وی افزود: تست و استفاده از کارت بلیط های City Way در ایستگاه های قطار شهری تبریز با موفقیت انجام شده و دوره آزمایشی یک ماهه از اول اسفندماه تا ابتدای سال آتی با مبلغ شارژ ۱۰۰۰ ریال رایگان هر کارت و هزینه ۱۰ ریال استفاده در هر بار به منظور اشاعه فرهنگ استفاده از کارت بلیط های هوشمند انجام خواهد شد.

سرپرست منطقه ۲ بانک شهرادامه داد: امیدواریم با همکاری و تعامل سایر سازمان های شهرداری، استفاده از خدمات کارت هوشمند شهروندی را به زودی در سایر عرصه ها به ویژه اتوبوسرانی و تاکسیرانی هم شاهد باشیم.

print