مهرتبریز: دفتر حقوقی شرکت برق منطقه ای آذربایجان حائز رتبه برترین دفتر حقوقی در بین شرکتهای برق منطقه ای سراسر کشور بر اساس نتایج ممیزی یکپارچه از سوی شرکت توانیر شد.

به گزارش مهر تبریز، با توجه به جایگاه و اهمیت فعالیت های دفاتر حقوقی در دستگاههای دولتی و حساس بودن این بخش در پویایی سازمانها، مجموعه وزارت نیرو و به تبع آن صنعت برق نگرش خاصی به موضوع حقوقی داشته و دارند.

در همین راستا ممیزی یکپارچه صنعت برق کشور از عملکرد و فعالیت های دفاتر حقوقی شرکتهای تابعه و وابسته اعم از شرکت های برق منطقه ای و توزیع نیروی برق توسط کارشناسان دفتر حقوقی توانیر انجام و طی مراسمی که در تهران برگزار شد ، برترین های این ممیزی معرفی شدند.

در این مراسم دفترحقوقی و رسیدگی به شکایات شرکت برق منطقه ای آذربایجان به مدیریت علی اکبر محمودیان به عنوان” برترین دفتر حقوقی” در بین شرکتهای برق منطقه ای سراسر کشور معرفی و علاوه بر لوح تقدیر ، تندیس ویژه این ممیزی یکپارچه را دریافت نمود.

دفتر حقوقی شرکت برق منطقه ای آذربایجان توانسته است آراء برخی از پرونده های موجود در مراجع قضائی در ارتباط با این شرکت را که از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و طرف های دعوی مبالغ هنگفتی را مطالبه نموده بودند و در صورت اجرای آن تبعات اجتماعی و اقتصادی را به دنبال داشته است ، حکم به نفع شرکت اخذ نماید.

همچنین در مورد دعاوی مربوط به املاک بخش های انتقال و فوق توزیع که فاقد سند بوده و اشخاصی ادعای مالکیت نموده و خواهان مطالبه بهای عرصه زمین بودند ، با تلاشها و دفاعیات همکاران دفتر حقوقی این شرکت و با مراجعه مستمر به ادارات ثبت اسناد و مراجع ذیربط ، توانسته اند نسبت به احقاق حقوق شرکت اقدام و از خروج اموال بیت المال جلوگیری نمایند.

گفتنی است دفاتر حقوقی شرکتهای برق منطقه ای وظیفه رسیدگی به شکایات و دعاوی دیگران علیه شرکت و شرکت علیه دیگران ، شرکت درمراجع قضایی، شرکت در جلسات کمیسیون های ماده ۱۰۰ و ۷۷ شهرداری ، اداره کار و هیئت های حل اختلاف ، رفع حریم از شبکه های انتقال و فوق توزیع، شرکت در کمیسیون مناقصات ، کمیته انظباط کار و … را بر عهده دارند که در این خصوص نیز دفتر حقوقی شرکت برق منطقه ای آذربایجان در بین دفاتر حقوقی شرکتهای برق منطقه ای سراسر کشور رتبه ” برترین دفتر حقوقی ” را کسب نموده است.

در همین راستا مهندس عباس نژاد سرپرست شرکت برق منطقه ای آذربایجان کسب این رتبه در بین شرکتهای برق منطقه ای سراسر کشور را بسیار ارزشمند و این موفقیت را به مدیر دفتر حقوقی و کلیه تلاشگران دفتر حقوقی شرکت صمیمانه تبریک گفته و موجب افتخار برای برق آذربایجان دانسته است.

شایان ذکر است در سالیان گذشته نیز دفتر حقوقی شرکت برق منطقه ای آذربایجان در شاخص های مختلف حقوقی حائز برترین رتبه ها گردیده بود.

print