به گزارش مهرتبریز،جعفر سمساری، مدیر کل تأمین اجتماعی استان، با اعلام اینکه تعداد ١۴٩٩ هزار نفر بازنشسته و مستمری بگیر اصلی تحت پوشش خدمات سازمان تأمین اجتماعی در استان می باشند، میزان تعهدات  کوتاه مدت پرداخت شده شامل، کمک هزینه های بیماری و بارداری، کمک هزینه ازداج، پروتز و اروتز و … را بالغ بر ٣٩ میلیارد تومان دانسته و اذعان داشت ارائه خدمات فرهنگی و ارتقای معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران به عنوان یکی از وظایف ذاتی سازمان تأمین اجتماعی، همواره مورد توجه مدیران سازمان بوده و طی سالهای اخیر شاهد آن بوده ایم که در این راستا اقدامات موثری از جمله افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران از اولین ماههای سال، اجرای طرح کرامت رضوی و بصیرت علوی در راستای اعزام خانواده بازنشستگان و مستمری بگیران به مشهد مقدس و کربلای معلی، توسعه خدمات درمانی و پرداخت کمک هزینه بیمه درمان تکمیلی  صورت پذیرفته است.

مدیر کل تأمین اجتماعی استان با بیان این که بالغ بر ١۵٠ میلیارد تومان از بابت مقرری بیمه بیکاری طی سال ٩۵ در استان پرداخت شده است، تصریح کرد سازمان تأمین اجتماعی،  نهادی  اقتصادی با برون داد اجتماعی  است که با فعالیت گسترده در حوزه اقتصادی، علاوه بر اثر گذاری در رونق اقتصاد، موجبات ایجاد ارزش افزوده و تأمین منابع پایدار مالی به جهت انجام تعهدات خود در حوزه اجتماعی را فراهم می آورد.
جعفر سمساری خاطر نشان کرد، از طرف دیگر با توجه به اینکه بخش اعظمی از منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی از محل حق بیمه تأمین می گردد، لذا رونق فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال پایدار، تأمین منابع مالی سازمان را تسهیل خواهد نمود و به همین جهت سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر اثر گذاری بر اقتصاد ملی، از آن متأثر نیز هست و  گامهای مؤثری در جهت بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار برداشته است که از جمله آنها، اجرای قانون بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب می باشد که با اجرای آن پرداخت بدهی های معوق کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و معدنی علاوه بر شمول بخشودگی، تسهیل گردیده و کارفرمایان می توانند لغایت ۶/٢/١٣٩۶ از مزایای این قانون بهره مند گردند.
وی توسعه خدمات غیرحضوری سازمان طی سالهای اخیر را اقدامی مطلوب در جهت تسهیل و روانسازی امور و افزایش سطوح دسترسی مخاطبین به خدمات سازمان عنوان نموده و افزود، در سال ١٣٩۶ نیز ارتقای رفتار حرفه ای و سازمانی در جهت تکریم مخاطبین و افزایش رضایتمندی ذینفعان در اداره کل تأمین اجتماعی استان و شعب تابعه در دستور کار قرار گرفته و امیدوار هستیم با تداوم همدلی و همراهی  همکاران و شرکای اجتماعی سازمان، بیش از پیش، آسایش و رفاه را برای  نیروهای مولد جامعه فراهم آوریم.

print