به گزارش مهرتبریز، مهندس کریم مهری در جلسه بررسی مسائل و راهکارهای رونق اجرای طرح سامانه های نوین آبیاری که با حضور مهندس عباس زارع مشاور وزیر و مجری طرح سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی، مدیران و کارشناسان مدیریت آب و خاک و انجمن مهندسین مشاور آب و خاک در اتاق جلسه سازمان برگزار شد،
ضمن اعلام این مطلب افزود: هدف از برگزاری این جلسه بررسی مسائل و مشکلات اجرای سامانه های نوین آبیاری در استان و رونق بیشتر در عملکرد و بهینه سازی مصرف آب کشاورزی است. رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گفت: بهره بردار باید به آسانی بتواند متقاضی و مجری طرح سامانه نوین آبیاری باشد.
مهندس مهری ادامه داد: راهکارهای مختلف برای بهبود راندمان آبیاری کشاورزی و کاهش مصرف آب در این حوزه به دنبال آن، یکی از مسائل روز کارشناسان این حوزه وجود دارد که از مسائل اولویت دار بخش کشاورزی استان هستند.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان تصریح کرد: در صورتی که ملاحظات آبی (کمیت و کیفیت)، خاکی (کیفیت)، فنی، اقلیمی، اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته شود، استفاده از سامانه‌های آبیاری زیرسطحی می‌تواند منجر به کاهش قابل توجه مصرف آب و افزایش بهره‌وری آب کشاورزی شود. وی گفت: سامانه آبیاری زیرسطحی در کشور ما از دیرباز مورد توجه بخش کشاورزی بوده است، مزایایی به آن نسبت داده می‌شود از جمله اینکه چون آب مستقیماً در محدوده توسعه ریشه توزیع می‌شود، کارایی ریشه گیاه در جذب محتوای آب سهل‌الوصول در خاک، بیشتر می‌شود.
print