به گزارش مهر تبریز، رسول موسایی افزود: به منظور ارتباط قسمت شمالی و جنوبی اتوبان شهید کسائی جهت تردد بدون مشکل عابرین پیاده، پل اتصالی عابر گذر پارک بهاران با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث است.

وی اضافه کرد: این پل در ضلع جنوبی اتوبان شهیدکسائی به ضلع شمالی اتوبان و به پارک عباس میرزا متصل می شود.

شهردار منطقه دو تبریز در ادامه افزود: احداث پل اتصالی عابرگذر پارک بهاران و عباس میرزا حدود ۲۰ میلیارد ریال هزینه خواهد داشت.

موسایی در خصوص جزئیات این پروژه توضیح داد: پل عابرگذر پارک بهاران به طول ۱۱۰ و عرض ۵ متر موجب دسترسی آسان و بدون حادثه شهروندان برای استفاده از پارک های بهاران و عباس میرزا خواهد شد.

print