به گزارش مهر تبریز، یعقوب وحیدکیا، ضمن اعلام این خبر گفت: در جلسه تبیین ردیف های اجرایی در بودجه امسال برای معاونین حمل و نقل مناطق دهگانه شهرداری، دستورالعمل هایی به معاونین ابلاغ شد که طی آن، اجرای طرح های ترافیکی در سطح شهر طبق اصول استاندارد انجام می شود.

وی افزود: از جمله این دستورالعمل ها، می‌توان به مورد رعایت ارتفاع تمام شده جداول از سطح کف معبر در حالت استاندارد اشاره کرد؛ بدین ترتیب که از این پس، جداولی که در حاشیه یا وسط خیابان ها ایجاد می شوند، باید ارتفاعشان از کف خیابان، برابر با میزان استاندارد باشد.

معاون حمل و نقل شهردار تبریز، ادامه داد: این تغییرات در نحوه و مکان کاشت فضاهای سبز در حاشیه و وسط خیابان ها نیز، اعمال خواهد شد.

وحیدکیا، به دیگر طرح های این حوزه اشاره کرد و گفت: استفاده از شریان های ارتباطی جدید و پیوسته سازی و مناسب سازی مسیرهای ارتباطی نیز، از مهم ترین نکاتی است که در این دستورالعمل ها گنجانده شده است.

وی، در زمینه لزوم اجرای این دستورالعمل ها، اظهار داشت: روان سازی ترافیک شهری و تامین ترددی ایمن و آسان برای شهروندان، از اهداف این معاونت است و در این راستا، هر طرحی که بتواند در تحقق این امرمفید باشد، مطالعه، تصویب و اجرا می شود.

print