به گزارش مهرتبریز: این سمینار که با حضور دکتر امیرمحمود عرفانی، مسئول آموزش بهداشت و هماهنگ کننده امور درمان صنعت نفت شمالغرب کشور، مسئولین و جمع کثیری از پرسنل منطقه برگزار شد، دکترعرفانی، با اشاره به اهمیت بهداشت و سلامت در جامعه به بحث و بررسی مدیریت استرس، شناسایی موقعیت های استرس زا و فعالیتهای فیزیکی پرداخت.
عرفانی افزود: سلامتی و بهداشت همواره به عنوان یکی از مباحث توسعه و پیشرفت در جامعه بخصوص در شرکت ملی گاز مطرح بوده و نقش اساسی در افزایش راندمان فعالیتهای این شرکت دارد.
مسئول آموزش بهداشت و هماهنگ کننده امور درمان صنعت نفت شمالغرب کشور، استرس را پاسخی دانست که فرد برای تطبیق با یک وضعیت خارجی متفاوت با وضعیت عادی بصورت رفتار روانی یا جسمانی از خود بروز می دهد.
وی اظهار داشت: مشغله زندگی و کار، فشارهای جسمی و روحی در محیط اطراف، آلودگی ها، تنشها و بسیاری از عوامل دیگر باعث می شود سطح استرس در یک فرد بیش از حد معمول باشد ولی می توان با استفاده از روشها و تکنیک های مناسب و انتخاب شیوه مناسب زندگی میزان استرس وارد شده را کنترل کرد و کاهش داد.
عرفانی، سرفصلها و اهداف کاربردی این سمینار را چگونگی مدیریت استرس، شناسایی استرس و نشانه های آن، افزایش حس نشاط و شادابی در رسیدن به آرامش، بالابردن توانایی ذهنی در مقابل عوامل استرس زا و همچنین لزوم بهره گیری از روش ها و تکنیک های کاهش و کنترل موقعیت های استرس آور دانست.

print