به گزارش مهرتبریز، محمدعلی مولاخواه، با اشاره به این‌که  سرعت اجرای پروژه های آسفالت‌ریزی، بالا بوده و مسیرهای فراوانی را توانستیم در قالب این طرح بگنجانیم، افزود: تنها در مسیر توانیر که یکی از شریانی‌ترین مسیرهای منطقه است،۱۲۰۰ تن آسفالت اساسی انجام یافته است.

وی یوسف آباد با ۳۰۰ تن، کوی فرهنگ با ۲۱۰ تن، مسیر خانه سلامت با ۲۴۰ تن، میدان آلمان با ۲۰۰ تن ، خیابان شهید ابراهیمی و کوچه های همجوار با ۷۰۰ تن ، خیابان شیرازی با ۲۸۰ تن ، فلکه همافر  با ۸۰ تن و ملازینال با ۷۰ تن را از دیگر پروژه‌های آسفالت‌ریزی منطقه ۱ خواند.

مولاخواه اظهار داشت : این تمام آن چیزی نیست که انجام یافته و همچنان مسیرهای دیگری در دست اقدام است که در برنامه ریزی های بعمل آمده لحاظ شده است.

print