به گزارش مهرتبریز،دکتر صادق نجفی در اولین نشست ستاد ملی سیاست‌گذاری «تبریز ۲۰۱۸» با اشاره به نشست استانبول درباره «قونیه، پایتخت گردشگری ۲۰۱۶» گفت: در آن نشست، شاهد اقدامات مناسبی  در سطح ملی کشور ترکیه بودیم؛ همان امر باعث شد شهر قونیه میزبان مناسبی برای گردشگران جهان اسلام در سال ۲۰۱۶ باشد.

وی اهمیت توجه به تبریز ۲۰۱۸ در سطح ملی را در همین راستا مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: دستگاه های اجرایی در استان آذربایجان شرقی، مهیای اجرای وظایف خاص «تبریز ۲۰۱۸» هستند اما بسیاری از برنامه‌ها نمی تواند صرفاً در سطح استان به تحقق ایده‌آل برسد و نیازمند عزم ملی است.

دکتر نجفی، ادامه داد: ستاد ملی باید در سطح کلان برای معرفی و استفاده از ظرفیت‌های استان آذربایجان‌شرقی کارهایی انجام داده و تصمیم گیری‌هایی در این خصوص انجام دهد.

وی اظهار کرد: در سال ۲۰۱۸ باید ظرفیت‌ها و توانمندی‌های سایر استان های شمال‌غرب نیز در کنار استان آذربایجان شرقی لحاظ شود تا بتوانیم گردشگران را از تبریز به سایر استان‌ها و شهرها هدایت کنیم؛ تنها در این صورت است که می توان از حضور گردشگران بهره کافی برد و ظرفیت های گردشگری شمال‌غرب کشور را به گردشگران جهان اسلام معرفی کرد.

وی روستاهای هدف گردشگری را از جمله محورهای مهم گردشگری دانست و تاکید کرد: توجه به روستاهای تاریخی و هدف گردشگری از جمله برنامه های مهم اجرایی در تبریز ۲۰۱۸ است.

print