به گزارش مهرتبریز، این پروژه در گام نخست با عملیات خاکریزی، خاکبرداری، مصالح اساس و زیر اساس و همچنین جدول گزاری همراه خواهد بود.

پیش بینی می شود عملیات خاکریزی در مدت ۱۵ ماه و با حدود ۳۰۰ هزار مکعب عملیات خاکبرداری و با احداث جوب و جدول‌گذاری‌های لازم انجام شود.

شایان ذکر است در این پروژه سازمان عمران تبریز به عنوان پیمان‌کار پروژه فعالیت خواهد داشت.

print