به گزارش مهرتبریز،در این اطلاعیه آمده است: در راستای اجرای بند “ت” ماده “یک” تصویب‌نامه شماره ۲۷۸۶۲/ت۳۱۲۸۱/هـ مورخ ۸۴٫۵٫۴ هیأت وزیران (موضوع آئین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد)، پنجمین دوره انتخابات تعیین نماینده سازمان‌های مردم نهاد در هیأت‌های نظارت، روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۵ در محل استانداری آذربایجان شرقی و فرمانداری‌های تابعه، رأس ساعت ۱۰ صبح برگزار خواهد شد.

بدین‌وسیله از نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد دارای پروانه فعالیت از استانداری آذربایجان شرقی و فرمانداری‌های تابعه، دعوت به عمل می‌آید به‌منظور ثبت‌نام و دریافت کارت ورود به جلسه انتخابات، به دبیرخانه‌های هیأت نظارت ذی‌ربط مراجعه و به شرح ذیل اقدام نمایند:

الف: سازمان‌هایی که متقاضی نامزدی انتخابات جهت تصدی سمت “نماینده سازمان‌های مردم نهاد در هیأت نظارت” هستند، می‌بایست در خصوص معرفی و ثبت‌نام نماینده از تاریخ ۹۶٫۳٫۱۶ لغایت ۹۶٫۳٫۲۵ اقدام نمایند.

ب: سازمان‌هایی که صرفاً متقاضی شرکت در جلسه انتخابات به‌منظور رأی دادن هستند، می‌توانند از تاریخ ۹۶٫۳٫۱۶ لغایت ۹۶٫۵٫۱۳ در خصوص معرفی و ثبت‌نام نماینده اقدام کنند.

ج: مدارک موردنیاز جهت صدور کارت ورود به جلسه رأی‌دهندگان و نامزدهای انتخابات به شرح ذیل است:
۱٫ تصویر پروانه فعالیت صادره از استانداری / فرمانداری‌ها
۲٫تصویر آخرین آگهی روزنامه رسمی کشور مبنی بر ثبت تغییرات هیأت مدیره سازمان مردم نهاد .
۳٫اصل صورت‌جلسه هیأت مدیره سازمان مردم نهاد مبنی بر معرفی نماینده تام‌الاختیار جهت شرکت در انتخابات (ممهور به مهرسازمان مردم نهاد).
۴٫یک قطعه عکس ۴×۳ برای نماینده
۵٫تصویر صفحه اول شناسنامه ، تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت و تکمیل فرم ثبت‌نام برای نامزدهای انتخابات.

*لازم به ذکر است هر سازمان مردم نهاد صرفاً می‌تواند در خصوص معرفی یک نماینده اقدام نماید و حضور نماینده جهت ثبت‌نام و دریافت کارت ورود به جلسه الزامی است.

*محل ثبت‌نام: دبیرخانه‌های هیأت های نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد مستقر در استانداری آذربایجان شرقی و فرمانداری‌های تابعه

print