به گزارش مهرتبریز،دکتر اسماعیل جبارزاده در این حکم با اشاره به استقبال فناوران و موفقیت‌های روبه‌رشد نمایشگاه و جشنواره ربع رشیدی در سه سال گذشته، بر استمرار این حرکت تأکید و ابراز امیدواری کرده است با تلاش جدی دبیرخانه و همکاری دستگاه‌های اجرایی استان پنجمین دوره این جشنواره به بهترین نحو برگزار شود.

وی همچنین بر جلب مشارکت فناوران دیگر استان‌ها و کشورهای خارجی از یک طرف و متقاضیان فناوری از سازمان‌های دولتی و ملی از طرف دیگر در راستای فراهم شدن زمینه تعامل عرضه‌کنندگان و متقاضیان فناوری تأکید کرده است.

گفتنی است علی جهانگیری، مدیر منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی و نماینده تام‌الاختیار استاندار آذربایجان شرقی در حوزه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان است.

print