به گزارش مهرتبریز، بابک فتح الهی  مبتکر جوان تبریزی که متولد ۱۳۷۰ بوده و به دلیل آنچه “”عدم آگاهی مدیران استانی از ابتکار و خلاقیت “” مطرح کرده است طرح های خود را در تهران اجرایی کرده است.

وی با بیان اینکه با این طرح خود ،طرح ریزی و اجرای روش فراگیر، اطلاعات کلیه مراکز تجاری ، خدماتی و تولیدی را وارد سامانه ۱۱۸ خواهد کرد افزود: در این طرح بیش از ۱۰۰۰ نفر در مناطق ۲۲ گانه شهری تهران و همچنین شهرستان های این استان اقدام به جمع آوری و ثبت اطلاعات تا پایان سال جاری خواهند نمود.

این گزارش می افزاید پس از پایان پروژه،مشترکین با مراجعه به سامانه ۱۱۸ اطلاعات،عناوین شغلی ،برندها،نزدیکترین مراکز تجاری و خدماتی را به سهولت به دست خواهند آورد.

در این گزارش آمده ثبت شماره های کلیه خطوط همراه صاحبان صنایع ، خدمات و تجار نیز در این طرح لحاظ گردیده و این طرح پیوست ((اقتصاد مقاومتی )) نیز دارد.

بابک فتح الهی به همراه همسر خود خانم حکیمه قندیل راسته کوچه که وی نیز از نخبه های شهر تبریز می باشد چندین طرح ابتکاری دیگر نیز در دست طراحی و ثبت دارد که در صورت حمایت مسئولین اجرایی خواهد شد

print