به گزارش مهرتبریز ، ولی اله دینی با اعلام این خبر افزود : در این ایام خجسته ، پروژه گازرسانی به ۷۸ روستا در سطح استان با اعتباری بیش از ۱۶۰ میلیارد ریال به حضور مقامات ارشد استان به طور همزمان به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت گاز استان افزود : با بهره برداری از این روستا ها بیش از ۲ هزار و ۶۵۸ خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی بهره مند و درصد بهره مندی خانوار روستایی استان به ۹۲ درصد خواهد رسید.
وی از آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به ۱۱۵ روستای استان در هفته دولت امسال خبر داد و افزود : همزمان با بهر ه برداری از این روستاها عملیات اجرایی گازرسانی به ۱۱۵ روستای دیگر با اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال برای تحت پوشش قرار دادن ۵ هزار و ۸۲۴ خانوار از نعت گاز طبیعی آغاز خواهد شد.
وی افزود : در مدت یکسال این روستاها به شبکه گاز کشور متصل خواهند شد.
وی در خاتمه با بیان اینکه در حال حاضر ۱۷۱۸ روستای استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند افزود : ۱۰۰ درصد خانوار شهری و بیش از ۹۱ درصد خانوار روستایی استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند .

print