به گزارش مهرتبریز، داوود بهبودی در آیین تجلیل از دستگاه‌های اجرایی برتر استان و سیزدهمین جشنواره ی استانی شهید رجایی  اظهار کرد: در این جشنواره از ۱۱ دستگاه اجرایی برتر تجلیل می‌شود. همچنین این جشنواره حرکتی نمادین و الگویی در نظام کارگزاری ایران به شمار می آید.

وی افزود: ارزیابی استراتژیک از جمله مستندات جشنواره ی شهید رجایی بوده و  ارزیابی عملکرد نیز از جمله محورهای برگزاری این جشنواره است که میزان نیل به هدف از این طریق مشخص شده و موجبات  استقرار نظام ارزیابی را فراهم می آورد.

وی عنوان کرد: ارزیابی عملکرد با دو شاخصه‌ی اختصاصی و عمومی انجام می‌گیرد که ارتقای کیفیت خدمات، بهبود نظام تصمیم گیری و عملکرد کاوش، کنترل فساد اداری، ترویج فرهنگ جلب رضایت ارباب رجوع و مشتری مداری از زیرمجموعه های این دو شاخصه هستند.

بهبودی گفت: ترویج فرهنگ کار تیمی، رویکرد نتیجه گرایی و هدف گرایی، رویکرد مشارکتی و خود ارزیابی نیز از سایر محورهای ارزیابی عملکرد به شمار می آیند.

وی عنوان کرد: در ارزیابی شاخص‌های عمومی دو محور استقلال نظام‌های مدیریتی و شهروند‌مداری با هدف شناخت نیازها و تکریم ارباب رجوع از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و میزان تحقق سیاست‌ها و ماموریت‌های اصلی در دستگاه های اجرایی و میزان موفقیت عمل در اجرای پروژه های عمرانی از لحاظ کیفیت و سرعت از موارد مورد توجه در شاخص های اختصاصی هستند.

بهبودی بیان کرد: صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری از جمله رویکردهای استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد به شمار می آیند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود و با اشاره به برنامه ی تدبیر و توسعه ی استان گفت: این برنامه هم اکنون در دست بررسی و بازبینی است و از همه ی افراد صاحب نظر به منظور ارتقای آن دعوت می‌شود تا با ارائه ی نظر خود ما را در تدوین مجدد این برنامه یاری کنند.

گفتنی است، سیزدهمین جشنواره شهید رجایی در سالن همایش اداره کل استاندارد تبریز و با هدف تقدیر از تلاشگران عرصه ی خدمت و ارتقاء فرهنگ تلاش و تعهد برگزار شد.

print