به گزارش مهرتبریز، حسین یوسفی در جمع خبرنگاران در خصوص قشر تکنسین هایی دارویی اظهار کرد :تکنسین های دارویی که در داروخانه های استان در پشت پیشخوانها با تمام قدرت و بادریافت حقوق ناچیز پاسخگوی بیماران و مراجعه کنندگان در داروخانه ها هستند مورد بی مهری قرار گرفته اند و هیچ روزی برای گرامیداشت این قشر در تقویم در نظر گرفته نشده است.

وی افزود : این قشر تحصیل کرده تا سه دهه مظلوم واقع شده اند و در این اواخر از سال ۱۳۹۱ که به همت چند تن از تکنسین ها انجمنی به ثبت رسیده تا حدی در برابر بعضی ناملایمتی ها و مشکلات این قشر پا در میان گذاشته اند.

این مسئول خاطرنشان کرد : ۷۰ درصد داروسازان تکنسین ها را به عنوان برده و مستعمره می دانند. تنها ۳۰ درصد از داروسازان هستند که واقعا تکنسین های دارویی را به عنوان سرمایه های اجتماعی و ارزشمند ترین افراد در کنارخودشان میدانند و اینها هم اغلب داروسازان جوان و به روز هستند که با تفکری نو و با ایده های خلاقانه در سطح شهر و استان فعالیت میکنند.

وی بیان می کند : اما جای تاسف هست که نگاه بدبینانه داروسازان ۷۰ درصدی به جامعه تکنسین ها خود عامل تخریب خودشان به مرور ایام میگردند و از همان تکنسین های دارویی بسیار پاک و منزه تکنسینی تحویل جامعه میدهند که دیگر انجمن تکنسین های دارویی را نیز زیر سوال میبرند و باعث بدنامی سایر تکنسین هارو منجر میشوند که در این صورت انجمن تکنسین های دارویی استان بر خود وظیفه میداند که به جهت عدم پایمالی حقوق سایر تکنسین ها در برابر این افراد به جد وایستاده وهرگونه سو استفاده در این مورد را موردنقد و بررسی قرار میدهد.

یوسفی تاکید کرد : تکته حایز اهمیت در اینجاست که بیشتر ستم بر سر خانمهایی هست که به ناچار به علت نیاز مبرم مالی به اندک حقوق تن داده و از ترس اینکه مبادا از کاربر کنار شود در کار خود مانده و به همان حقوق اندک زیر سقف قانون کار بسنده نموده و با این کارها باعث و بانی بدبختی بسیاری از تکنسین های قدیمی و نو پاشده اند.

وی گفت : باید تحولی بنیادین در عرصه شغلی این اقشار بعمل اید و چنین چیزی اجرایی نمی شود مگر به دست خود تکنسین ها که اول دید اخلاقی خودشان نسبت به کارشان تغیر یابد و سپس دست اندرکاران این عرصه با گفتگو و مصاحبت بتوانند امنیت شغلی این عزیزان را بیمه نمایند. به امید روزی که کلیه تکنسین های دارویی سراسر کشور زیر چتر حمایتی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی به شغل مقدس خودشان ببالند.

print