به گزارش مهر تبریز، با توجه به انتصاب دکتر بهلول قربانیان رئیس سابق دانشکده علوم تربیتى و روانشناسى بعنوان معاونت فرهنگی واجتماعی دانشگاه ، اعضای هیات علمی دانشکده علوم تربیتی در روز شنبه ۱۱ شهریورماه با حضور هیات رئیسه دانشگاه ، از طریق انتخابات واخذ رای ، بطورمستقیم رئیس جدیداین دانشکده را تعیین کردند.
این گزارش حاکیست : با شمارش آرای ماخوذه ، دکتر رامین حبیبی با اختصاص اکثریت آرا و با حکم دکتر حسن ولی زاده ، رئیس دانشگاه بعنوان رئیس دانشکده علوم تربیتی منصوب شد .
دکتر رامین حبیبی پیش از این مدیریت گروه علوم تربیتی و معاونت این دانشکده را درکارنامه اجرایی خود دارد .