به گزارش مهر تبریز، یداله بایبوردی،مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز، با اعلام این خبر گفت: کارشناسان و متخصصان این منطقه با عزم و اراده راسخ خود، در کمترین زمان ممکن بخش عبوری خط ۱۲ اینچ دندی- ماهنشان از رودخانه قزل‌‌اوزن را که با مرور زمان در اثر فرسایش خاک ناشی از آب رودخانه بصورت Expose درآمده و جزء نقاط ناایمن و بحرانی این خط محسوب می‌شد تغییر تراز داده و تعویض نمودند تا با افزایش ضریب اطمینان و ایمنی، این خط آماده انتقال بهینه گاز بخصوص در فصل سرما باشد.
بایبوردی افزود: بتن ریزی حدود ۲۴ متر مکعب به صورت reinforced Concrete Coating در قالبهای استوانه‌ای (که جهت این امر از لوله ۲۴ اینچ استفاده گردید) بر روی ۹ شاخه لوله ۱۲ اینچ به طول کلی ۱۰۸ متر – ایجاد بستر جدید، تغییر مسیر رود و پمپاژ آب به مسیر جدید با استفاده از شش دستگاه پمپ- حفاری و تعمیق مسیر گذر از رودخانه به میزان ۳ متر پایین‌تر از تراز خط لوله موجود، از جمله اقدامات انجام یافته این عملیات می باشد.
وی، جوشکاری ۱۵ شاخه لوله ۱۲ اینچ (۹ شاخه با پوشش بتنی)- اتصال نهایی (Tie in) بخش جدید به خط لوله موجود در کمتر از ۱۰ ساعت (شامل: تخلیه حدود ۲۰ کیلومتر از خط لوله، برشکاری خط توسط دستگاه برش سرد هیدرولیکی، جوشکاری و رادیوگرافی سرجوشهای نهایی) – تزریق گاز و در سرویس قراردهی مجدد خط در کمترین زمان ممکن – برشکاری و خارج نمودن بخش قدیمی موجود در بستر رودخانه و در نهایت پرنمودن بلادرنگ کانال حفر شده و تسطیح و هدایت رودخانه به مسیر اصلی را از دیگر فعالیتهای انجام گرفته این عملیات ذکر کرد.
مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز تصریح نمود: دستیابی به موفقیت و بهره وری، مرهون همکاری و همدلی تمامی پرسنل مناطق بوده و نادیده گرفتن بخشی ازعوامل اثر بخش و پنهان، سیر صعودی توسعه و بهره وری را با مشکل مواجه می نماید.
بایبوردی ادامه داد: با توجه به سردسیر بودن مناطق شمالغرب کشور و نگرانی از احتمال افت فشار و قطع گاز مشترکین در فصول سرد سال که با کاهش دما و پیک مصرف گاز پدید می آید؛ خودکفایی در بخش تعمیرات و انجام زودهنگام آن، ضمن رفع نگرانی های موجود، قابلیت اطمینان و پایداری انتقال گاز را در منطقه تحت پوشش، افزایش می دهد.

print