به گزارش مهر تبریز، معاون مالی و پشتیبانی شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی طی حکمی وحید گنجی را بعنوان سرپرست اداره آب و فاضلاب کلوانق ، سید محمد میر غیاثی مرادی را بعنوان رئیس اداره آب و فاضلاب شندآباد و احمد کریم زاده زیناب بعنوان سرپرست اداره آب و فاضلاب شرفخانه منصوب کرد.

print