به گزارش مهرتبریز،دکتر مسعود پریش در نشست خبری هیات مدیره ی انجمن بیهوشی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه مطابق تعرفه‌های اعلام شده در سال ۹۶ رشته بیهوشی حدود ۲۵ درصد کاهش تعرفه ای  داشته است،افزود: نباید بمنظور کاهش هزینه ها فقط تعرفه متخصصین بیهوشی کاهش یابد و بایستی عدالت بین رشته ای باید حفظ شود .

وی با تاکید به اینکه کسی مخالف کاهش تعرفه‌ها نیست افزود: اگر قرار است کاهش تعرفه ها اتفاق بیفتد باید در تمام رشته های پزشکی اتفاق بیفتد نه اینکه فقط بیهوشی تاوان کل رشته‌ها را بدهد.

وی با اشاره به ضرورت تعرفه گذاری تعرفه‌های پزشکی از روی کتاب کالیفرنیا، گفت: تمامی فعالیتهایی که متخصصین بیهوشی ایران انجام می دهند همگام با فعالیتهای متخصصین بیهوشی دنیاست بنابراین ارزشگذاری ما نیزبایستی بر اساس کتاب کالیفرنیا صورت گیرد.

کاهش ۲۵ درصدی تعرفه ای منجربه دلسردی متخصصان بیهوشی شده است

پریش با تاکید به اینکه  امکان گرفتن رشوه و زیرمیزی در رشته‌ی بیهوشی وجود ندارد و صرفاً به بودجه و اعتبار دولتی اکتفا می‌شود افزود: کاهش ۲۵ درصدی تعرفه ای منجربه دلسردی و  ناامیدی بین هزاران متخصص بیهوشی شده است که بیشترین ساعات کاری و پراسترس‌ترین شغل پزشکی را دارند.

رئیس انجمن بیهوشی آذربایجان شرقی تاکید کرد: وظیفه‌ی متخصصان بیهوشی و جراحان مکمل هم بوده و هیچ عملی بدون همکاری جراح و متخصص بیهوشی موفقیت آمیز نخواهد بود.

ﻭﯼ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﮐﺮﺩ : ﺍﮔﺮ ﻋﺪﻡ ﺧﺪﻣﺖﺭﺳﺎﻧﯽ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﯿﺪ ﻭ ﻣﺎ ﺍﺻﻼً ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﺎﻧﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ .

رشته بیهوشی بایستی رشته بالینی اعلام شود

ﻭﯼ با بیان اینکه رشته بیهوشی بایستی رشته بالینی اعلام شود،افزود: وقتی ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ و بیشترین زحمات و استرس قبل، حین و بعد عمل متوجه متخصص بیهوشی است ﭼﺮﺍ ﺑﺎﯾﺪ این رشته را ﻏﯿﺮﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﻨﺎﻣﻨﺪ .

وی در خاتمه سخنان خود از وجود بیش از ۱۲۰ متخصص بیهوشی در تبریز خبر داد و گفت: عمده متخصصان بیهوشی در مراکز شهرستان‌ها و مراکز دولتی فعالیت می کنند.

print