به گزارش مهر تبریز،آیت الله دکتر هاشم هاشم زاده هریسی درگفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: اندیشه‌های سیاسی مختلف در جامعه در چارچوب اسلام ایرادی ندارد. چراکه اگر افکار در غالب تضارب افکار بیان شود مشکلی پیش نمی‌آید. از میان افکار متفاوت، افکار و راه‌های درست بسیاری تولید می‌شود و راه‌های درست از غلط تشخیص داده‌ می‌شوند. اگر جامعه با یک هدف و یک تفکر حیات داشته باشد، حق از باطل مشخص نمی‌شود و رشد و تعالی پیدا نمی‌کند. بنابراین تضارب افکار می‌تواند مفید باشد. برخی افکار به وسیله اختلاف و تفاوت نظر به راه درست دست پیدا می‌کنند و به همین دلیل می‌توان گفت تفاوت افکار منهای افراط باعث رشد و تعالی در جامعه می‌شود.
افزود: اما اختلاف اگر باعث شود دو جناح مقابل یکدیگر از روش‌های تخریبی استفاده کنند و با لعن و حب و بغض به رقابت با یکدیگر بپردازند جز عذاب جهنم و دنیا چیزی برای خود به ارمغان نمی‌آورند. چراکه تندروی همیشه باعث عذاب و افول جامعه می‌شود. بنابراین این چنین افراد حتی در دنیای آخرت هم تقصیر را به گردن یکدیگر می‌اندازند. در مجموع تضارب افکار که مفید است در صورت تندروی نتایج منفی به بار می‌آورد.
وی گفت: بعضی محل‌ها و بعضی مراسم‌ها جای مطرح شدن مسائل جناحی سیاسی و تفاوت افکار نیست. بعضی مراسم عام و عمومی هستند و مخاطب آنها اندیشه و جناح خاصی نیست و باید شکوه آنها زیاد باشد به طوری که همه افراد از همه جناح‌ها و همه افکار در آنها حضور داشته باشند. درواقع نماز جمعه محفلی است که همه افراد و اندیشه‌ها باید در آن حضور داشته باشند. اما وقتی مسائل سیاسی در نمازهای جمعه مطرح می‌شود باعث کاهش عظمت و شکوه مراسم نماز جمعه هم می‌شود. چراکه مردم برای ارتباط با خدا و ثواب این مراسم در آن حضور پیدا می‌کنند و دراین صورت که به عقاید آنها در این مراسم توهین شود حتی از نماز جمعه هم دلزده می‌شوند و این دلزدگی دامن گیر همان افرادی است که با تحقیر تفکرات سیاسی مردم در مراسم‌های مذهبی آنها را از شرکت در این محافل بازداشتند.
وی افزود: نماز جمعه و مراسم امام حسین(ع) مکانی است که باید احترام و دوستی را در آن ترویج داد نه اینکه باعث دشمنی و تحقیر افراد شود. چون مخاطب این مراسم قشر خاصی از مردم نیستند. درواقع سیاسی و جناحی کردن نماز جمعه نه تنها ثواب ندارد بلکه گناه دارد، گناه دل شکستن، گناه رنجیده خاطر کردن دیگران و دوری آنها از مسائل مذهبی. بنابراین در مراسم محرم هم همین مسائل حاکم است مردم باید برای امام حسین به مراسم او بیایند نه اندیشه‌های باطل و خرافات چراکه مراسم محرم عرصه خودسازی است.
آیت الله دکتر هاشم زاده هریسی با اشاره به ثواب دوچندان مداحان واقعی در این مراسم ها گفت: باید نوحه‌ها و کلام حقیقی را از مداحانی شنید که بدون دخیل کردن خرافه و مسائل سیاسی در مراسم و منبرهای مذهبی به برگزاری مراسم می‌پردازند. چراکه اگر از دین مردم بر علیه عقاید سیاسی آنها استفاده کنیم هیچ تفاوتی با یزیدیان و حرمله در واقعه عاشورا نداریم.

print