به گزارش مهر تبریز، حضرتی افزود: با برنامه ریزی‌های بعمل آمده، کلیه نیروهای خدمات شهری و ستادی در سطح حوزه برای کنترل نظافت و پاکسازی منطقه و ایستگاهای صلواتی مستقر بود.

معاون حوزه خدمات شهری و اجرائی منطقه یک خاطر نشان کرد: در این ایام واحدهای سد معبر، تخلفات و ناحیه های منطقه آماده‌باش کامل بودند تا شهروندان عزادار بتوانند در محیطی پاکیزه در مراسم ها شرکت کنند.

وی اشاره نمود: حدود ۲۵۰ نفر از پاکبانان این منطقه با آماده باش کامل و با سرعت در حال جمع آوری و تنظیف سطح حوزه بودند و طبق برنامه از پیش تعیین شده توانستند اقدامات لازم را بعمل آورده و در جهت تنظیف و ساماندهی وضعیت منطقه تلاش نمایند.

print