به گزارش مهر تبریز، محمدصادق پورمهدی در مراسم افتتاح طرح اورژانس یار که برای اولین بار در کشور و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی و اداره کل آموزش و پرورش استان اجرا می شود، افزود: آموزش در سنین نوجوانی و جوانی برای همیشه در ذهن می ماند، بنابراین باید نحوه بهتر زندگی کردن را به نوجوانان و جوانان خود بیاموزیم.

وی با اشاره به اینکه اورژانس یکی از اساسی ترین و مهم ترین نیازهای جامعه است، گفت: باید با آگاهی بخشی به مردم مخصوصا دانش آموزان درخصوص کمک های اولیه و آموزش نحوه برخورد با مصدومان و حادثه دیدگان و بیماران، بتوانیم به کاهش تلفات کمک کنیم.

پورمهدی تصریح کرد: اگر دانش آموزان و نوجوانان اطلاعات، دانش و مهارت برخورد با حوادث غیرمترقبه را داشته باشند می توانند در کاهش تلفات کمک های زیادی انجام دهند و نجات بخش زندگی یک انسان باشند.

معاون استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه طرح اورژانس یار برای اولین بار در کشور در شهر تبریز اجرا می شود، گفت: اجرای این طرح فرصت مناسبی است که دانش آموزان تبریز از آن بهره مند خواهند شد و امیدواریم که به زودی در مدارس کل استان اجرایی شود.

وی افزود: در این طرح ۱۸ هزار دانش آموز و دو هزار مربی آموزش خواهند دید و مدیریت ارشد استان نیز برای اجرای بهتر آن آمادگی همه گونه همکاری را دارد.

print