به گزارش مهرتبریز، هنرمند و بازیگر فیلم و تئاتر، نمایش های خیابانی را امکانی برای انجام هر چه بهتر رسالت پیام رسانی و سرگرم سازی سالم مخاطب عنوان کرد.

حامد منافی با تاکید بر اینکه جامعه کنونی ما نیازمند برگزاری جشنواره های مردمی همچون تاتر خیابانی شهر و شهروندی است، گفت: جشنواره های تئاتر شهروندی یا خیابانی با هدایت به سمت و سوی درست و هوشمندانه می توانند به هدف اصلی خود یعنی ایجاد ارتباط مستقیم با مخاطب عام کوچه و خیابان ها دست یابند.

این کارگردان تبریزی در ادامه افزود: نمایش های خیابانی برخلاف دیگر هنرهای نمایشی خود به سراغ مردم در کوچه و خیابان ها می رود و با ایجاد ارتباط دوسویه میان هنرمند و مخاطب، فرصت فرهنگسازی و ایجاد رغبت برای صحیح تماشا کردن تئاتر را بوجود می آورد.

وی همچنین یادآور شد: پیام یا تاثیری را که یک نمایش مناسب خیابانی با تایم کوتاه خود می تواند بر مخاطبان حتی در حال گذر بگذارد بسیار فراتر از سخنرانی ها و سمینارها طویل و دراز مدت برای ارائه تفکرات مختلف در اذهان و افکار افراد جامعه امروز می تواند داشته باشد.

حامد منافی جشنواره تئاتر خیابانی شهر و شهروندی تبریزیم را ظرفیتی برای تبدیل نمایش خیابانی به یک فرهنگ عام مردمی دانست تا اذهان عمومی در خیابان های شهر همواره آماده این اتفاق هنری باشند و انتظار چنین حرکت هایی را از هنرمندان شهر خود داشته باشند.

هنرمند و بازیگر فیلم و تئاتر برگزاری چنین جشنواره هایی را امکانی برای ارتباط بیشتر مردم و هنرمندان با یکدیگر، ایجاد تکاپو در جامعه و فرصتی برای رشد ظرفیت ها و پتانسیل های هنرمندان و هنرجویان این رشته دانست.

print