به گزارش مهرتبریز، رضا مسعودی فر در جلسه هماهنگی برای اعلام نیاز دستگاههای اجرایی و مؤسسات عمومی استان در خصوص آیین نامه اجرایی ماده (۷۹) قانون مجازات اسلامی با اشاره به اینکه «خدمات عمومی رایگان» یکی از مجازات های جامعه مدار و جایگزین حبس است که در اجرای سیاست حبس زدایی در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است گفت: به موجب این ماده، حکم انجام خدمات عمومی رایگان در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می شود.
وی امور آموزشی، امور بهداشتی و درمانی، امور فنی و حرفه ای، امور کارگری و امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع داری را از جمله خدمات عمومی رایگان برشمرد و افزود: دادگاه صادر کننده رأی با رضایت محکوم و با توجه به نوع جرم، صلاحیت علمی و اخلاقی، شخصیت، تخصص، مهارت، تجربیات و سن محکوم، نوع، مدت و ساعات خدمت عمومی رایگان را تعیین خواهد کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کاهش جمعیت کیفری زندان ها را عمده هدف اجرای مجازات های جایگزین حبس اعلام و ادامه داد: نهادهای پذیرنده متقاضی بکارگیری محکومان در هر حوزه قضایی مکلفند ظرفیت پذیرش و نوع خدمت مورد نیاز خود را به مقامات مربوطه ارایه دهند.
در این جلسه مقرّر شد دستگاههای اجرایی و مؤسسات عمومی استان ظرفیت پذیرش و نوع خدمت مورد نیاز خود را ظرف حداکثر ده روز اعلام کنند.

print