به گزارش مهرتبریز، اکبر فرزین مقدم  اظهار کرد: داوران معتبر متشکل از اساتید دانشگاهها، پژوهش گران مراکز تحقیقاتی، کارشناسان بانک های عامل و کارشناسان دستگاههای تخصصی در سطح استانی و ملی از طریق سامانه نرم افزاری یکپارچه ویژه نمایشگاه طرح های واجد شرایط را مورد ارزیابی قرار
خواهند داد.

وی گفت: به منظور ترغیب و تشویق صاحبان ایده، دانش، محصول و طرح فناورانه و ایجاد حس رقابت مثبت و سالم و کمک به بهبود فضای کسب و کار در حوزه علم و فناوری، ارزیابی طرحهای حاضر در بخش ” توسعه و تجاری سازی فناوری” نمایشگاه در دستور کار ستاد اجرائی نمایشگاه قرار گرفته است.
وی با اشاره به اهداف اساسی ارزیابی طرح های حاضر اظهار کرد: شناسایی و معرفی طرح های برتر فناورانه قابل تجاری سازی، فرصت سازی در معرفی و عرضه ایده یا طرح فناورانه مطمئن برای سرمایه گذاران و خریداران، برجسته نمودن فرصت های ارزش ساز فناوری در حوزه های تخصصی، تقدیر و تجلیل از صاحبان طرح های برتر با اهدف انگیزشی، ایجاد شرایط رقابت بین صاحبان طرح یا ایده های فناورانه، نهادینه کردن مفاهیم تجاری سازی فناوری در بین اصحاب علم و فناوری، تلاش در جلب کمک های دولتی و نهاد های حمایتی در توسعه طرح های فناورانه و احصاء نیازمندی های فناوانه حوزه های تخصصی و متقاضیان از سوی صاحبان ایده و دانش از جمله مهمترین اهداف این ارزیابی است.
فرزین مقدم خاطرنشان کرد: همانند سنوات گذشته طرح های حاضر در جشنواره( بخش توسعه و تجاری سازی فناوری) که از طریق سامانه www.rinotex.ir اعلام علاقمندی کرده و اطلاعات خود را کامل نموده و واجد ارزیابی تشخیص داده شوند در دو مرحله مورد ارزیابی و داوری قرار خواهند گرفت.
رییس کمیته فنی، ارزیابی و نظارت پنجمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی RINOTEX با اشاره به جزئیات داوری گفت: در مرحله اول داوری بر اساس شاخص های فنی و اقتصادی تعیین شده، توسط داورانی متشکل از حوزه های علمی و تخصصی و حوزه مدیریتی و اقتصادی، از طریق سامانه انجام خواهد شد.
ارزیابان در این مرحله صرفا اطلاعات درج شده توسط صاحبان طرح ها را با شاخص ها و مستندات تعیین شده مقایسه و صحت آن ها را تایید خواهند کرد. در این مرحله به کلیه طرح ها بر اساس کمیت و کیفیت اطلاعات تائید شده نمره و امتیاز لازم منظور خواهد شد.
وی ادامه داد: مرحله ی دوم ارزیابی برای آن دسته از طرح هایی که در مرحله ی نخست ارزیابی بالاترین نمرات را در حوزه فناوری مربوطه کسب کرده و به این مرحله راه یافته اند انجام خواهد شد. لازم به ذکر است ۳۰درصد از مجموع طرح های حاضر در بخش جشنواره با لحاظ بالاترین امتیاز کسب شده در ارزیابی مرحله نخست، در این مرحله مورد ارزیابی و داوری قرار خواهند
گرفت. ارزیابی در این مرحله با هماهنگی ودعوت قبلی از صاحبان طرح ها و قبل از برگزاری نمایشگاه بصورت حضوری و مصاحبه خواهد بود.
وی تشریح کرد: در این مرحله صاحبان طرح های منتخب مرحله نخست در حضور داوران به تشریح و ارائه مبانی علمی و فنی و نیز اقتصادی و مدیریتی طرح های خود خواهند پرداخت. قبل از اعلام لیست برترین ها، هئیت ویژه داوری وضعیت حضور طرح ها در نمایشگاه را روئیت و ارزیابی خواهد کرد که در نمرات ارزیابی مرحله دو داوری اعمال خواهد شد.
فرزین مقدم حضور فناوران در زمان برگزاری نمایشگاه را به منظور تکمیل فرایند داوری طرح ها ضروری دانست و گفت: مطابق مصوبات هسته سیاست گذاری کمیته فنی، ارزیابی و نظارت پنجمین نمایشگاه، شرط اصلی شرک در جشنواره حضور در نمایشگاه می باشد. لذا طرح هایی که ارزیابی شده و لی در نمایشگاه حضور نداشته باشند با هر رامتیاز کسب شده ای از گردونه رقابت ها حذف خواهند شد.
گفتنی است پنجمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدیRINOTEX 2017، ۲۰ تا ۲۴ آبان ماه در محل نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار می شود و علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به آدرس www.rinotex.ir مراجعه کنند.