به گزارش مهرتبریز، علی مدبر با بیان اینکه شرکت خصوصی “برگیز” ترکیه در راستای ارتقاء زیرساخت های گردشگری تبریز در بخش خدمات شهری و گسترش ظرفیت های تبلیغاتی خود به شهرداری تبریز اهدا کرده است.

وی با تاکید براینکه در حال حاضر تمامی مراحل ترخیص از گمرک به اتمام رسیده است، اظهار داشت: در حال حاضر روند شماره گذاری ملی این خودروها به سرعت پیش می رود.

این معاون شهردار تبریز ادامه داد: نوسازی ناوگان جمع آوری و انتقال پسماند شهری با توجه به افزایش حجم اجرای طرح های خدماتی در سال های اخیر پیش از پیش احساس می شود و تلاش شبانه روزی پاکبانان در کنار نوسازی تجهیزات، موجب رضایتمندی بیشتر شهروندان خواهد شد.

مدبر کسب عنوان شهر پاک توسط تبریز را بیانگر سیاست گذاری دقیق و اجرای درست طرح های خدمات شهری عنوان کرد و متذکر شد: مجموعه مدیران شهرداری تبریز با همدلی توانسته اند به این موفقیت دست یابند و تلاش برای کاهش هزینه های خدماتی و ارتقاء سطح کیفی آن ها با مشارکت شهروندان محقق می شود.

print