به گزارش مهر تبریز،مهندس ایرج شهین باهر در جلسه مشترک خود با دست اندرکاران شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز تصریح کرد : نوع خدمات مترو فرصتها و آسیب های آن حوزه کاملا مشخص است و ما باید از این تجارب ارزنده داخلی و خارجی برای پیشبرد اهداف خود بهره گیری نماییم.

وی با اشاره به استفاده از تجربیات علمی و به روز بجای آزمون خطا در برخی امورات گفت : نباید با آزمون و خطا هزینه های کلانی به مجموعه خود تحمیل کنیم  در حالی که می توانیم  به جای کسب تجربه های تکراری از الگوهای استاندارد و صحیح را مد نظز قرار داده و استفاده کنیم.

شهردار تبریز ادامه داد :‌ قطارشهری حوزه ای نوپا بوده و برای اینکه همه چیز مطابق اصول و استاندارد به پیش رود ،‌ باید امورات را به شکل صحیح پایه گذاری نموده و خدمات مدرنی به مردم ارائه داد.

وی در پایان با بیان اینکه حجیم تر شدن یک مجموعه باعث کاهش بهره وری در مجموعه می شود بر لزوم استاندارد سازی منابع انسانی تاکید کرد.

پیش از سخنان شهردار؛ یعقوب وحیدکیا مدیر عامل شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت شرکت بهره برداری قطارشهری تبریز ،‌ از تلاش این مجموعه برای افزایش بهره وری ، کاهش هزینه ها و تدوین دستور العمل های اجرایی مطابق استانداردهای روز جهان خبر داد و عنوان کرد خواهد توانست ضمن جلوگیری از تحمیل هزینه های کلان نگهداری ،‌ موجب افزایش رضایت مندی مردم شود

 

print