به گزارش مهر تبریز، دکتر خدابخش در این بازدید، با اشاره به ثبت جهانی بازار تبریز و نقش این بازار تاریخی در برنامه‌های گردشگری تبریز ۲۰۱۸، بر لزوم تسریع در پروژه‌های در دست‌اجرا تاکید کرد.

وی پروژه‌های کف‌سازی و احیای جداره‌های تاریخی را در همین راستا، ارزشمند توصیف و از اقدامات شهرداری تبریز در این خصوص قدردانی کرد.

استاندار آذربایجان‌شرقی و شهردار تبریز در این بازدید، با نمایندگان گروه‌های مختلف اصناف دیدار کرده و در جریان مشکلات بازار قرار گرفتند.

مهندس شهین‌باهر شهردار تبریز نیز در این بازدید با اشاره به جایگاه هویتی و تاریخی بازار، گفت: شهرداری تبریز علی‌رغم این که متولی اصلی بازار نیست، اما مصمم است با همکاری میراث فرهنگی و حمایت مدیریت استان، حضور موثر در تقویت و تحکیم بازار داشته باشد.

وی همچنین بر لزوم همراهی و مشارکت اصناف در تکمیل پروژه‌های مرتبط با بازار تاکید کرد.

شهرداری منطقه ۸ تبریز، با به کار گیری سنگ‌های مقاوم وسازگار با فضای تاریخی بازار، ۸ هزار مترمربع از کف‌سازی در بازار «قیزبستی» و «قندفروشان»، بازار «حرم‌ خانه»، «کفاشان» و «سرای گرجیلر» اجرا کرده‌است.

جداره‌سازی و کف‌سازی ۲ هزار مترمربعی بازار حرمخانه، احیای جداره‌های بازار «صادقیه» و «راسته ‌بازار» و سردرب‌های سنتی‌ تیمچه امیر و بازارچه‌های کفاشان، باغمیشه، انجمن، صفی و قیزبستی از دیگر اقدامات شهرداری تبریز در بازار است.

بابایی‌اقدم، محمدزاده و آجودان‌زاده سه عضو شورای اسلامی شهر تبریز در این بازدید حضور داشتند.

print