به گزارش مهر تبریز، بیستمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی حوزه یک کشوری کانون پرورش فکری با حضور مدیر کل آفرینش‌های فرهنگی کانون کشور صدیقه حسن‌زاده، هیئت داوران آقایان؛ حسن دولت‌آبادی، محمد سیمزاری، سیدعلی کاشفی‌خوانساری و کارشناسان فرهنگی کانون پرورش فکری تهران، آذربایجان شرقی، قصه‌گویان و دانش‌آموزان مدارس افتتاح شد.
مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان شرقی در آیین افتتاح این جشنواره گفت: کودکان و نوجوانان سرمایه‌های گرانبهای ایران اسلامی بوده و کانون پرورش فکری با حضور آنها معنی گرفته و برخود می‌بالد.
به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان‌شرقی، هادی یوسف زاده در ادامه با بیان اینکه با در آستانه تبریز ۲۰۱۸ قرار گرفتیم، افزود: جای بسی خوشحالی ست که چنین اتفاق و رویداد فرهنگی مهمی در تبریز، شهر علامه‌ها، سرداران شهید، ستارخان و باقرخان‌ها اتفاق افتاده است.
وی سپس به تشریح مختصات جشنواره فوق پرداخت و گفت: در این دوره از جشنواره قصه‌گویی ۳۴ قصه‌گو به اجرای برنامه خواهند پرداخت که از این تعداد ۱۶ قصه‌گو در روز اول جشنواره ( امروز ۳۰ آبان سال جاری) قصه‌گویی خواهند کرد.
یوسف‌زاده ادامه داد: همچنین ۱۸ قصه‌گوی دیگر از استان‌های منطقه ۱ کشوری در دومین روز جشنواره قصه‌های خود را اجرا می‌کنند.

دبیر حوزه یک بیستمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی افرود: قصه‌‌های فوق در ۳ بخش مربیان کانونی، آزاد و بخش رضوی با هم به رقابت خواهند پرداخت.
یوسف‌زاده گفت: ۲۲ قصه در بخش مربیان کانونی، ۶ قصه در بخش آزاد و ۶ قصه در بخش رضوی اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه محتوای برخی از قصه‌ها در راستای معرفی تبریز و قهرمانان آذربایجان با هدف مشارکت قصه‌گویان در فعالیت‌های فرهنگی تبریز ۲۰۱۸ اجرا می‌شود، تصریح کرد: از آنجا که تبریز در سال ۲۰۱۸ به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای جهان اسلام انتخاب شده است لذا در این جشنواره بخش عمده ای از قصه ها نیز با رویکرد تبریز ۲۰۱۸ ارائه خواهد شد.
وی در خصوص موضوع های بیستمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی حوزه یک کشوری افزود: قصه‌های جشنواره فوق در موضوعات آزاد با درون مایه آموزشی و تربیتی، ادبیات عامه، فولکلور، آذربایجان و رضوی اجرا خواهند شد.
یوسف‌زاده خاطر نشان کرد: در بیستمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی حوزه یک کشوری دو نشست تخصصی با موضوعات « تقویت هنر گوش دادن در فرایند قصه‌گویی و تاثیر آن در تربیت » و نیز « کارکردهای قصه‌گویی در تربیت مخاطب کنش‌گر» به ترتیب برای مربیان کانونی و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان برگزار می‌شود.
وی تصریح کرد: نشست تخصصی اول توسط دکتر محمد سیمزازی پژوهشگر و نمایش نامه نویس و نشست دوم توسط دکتر یدالله آقا عباسی برگزار می شود. مدیر کل کانون پرورش فکری استان در ادامه سخنان خود گفت: همچنین در این دوره از جشنواره قصه گویی ۱۲ قصه گو به ۱۲ مدرسه از مدارس تبریز جهت قصه گویی اعزام می شوند.
گفتنی است، بیستمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی حوزه یک کشوری به مدت سه روز از تاریخ ۳۰ آبان لغایت ۲ آذر ماه سال جاری توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان شرقی برگزار می شود.

print