مهرتبریز: بیستمین جشنواره بین المللی قصه گویی حوزه یک کشوری توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان‌شرقی در محل تالار اندیشه ائل گلی با حضور مدیر کل آفرینش های فرهنگی کانون پرورش فکری کشور، هیت داوران آقایان حسن دولت آبادی، محمد سیمزازی، سید علی کاشفی خوانساری و کارشناسان کانون پرورش تهران و استان آذربایجان شرقی و قصه گوها آغاز شد.
به گزارش مهرتبریز، استاندار آذربایجان شرقی پیامی به این مناسبت به جشنواره فوق صادر نموده که در زیر می آید:
پیام استاندار آذربایجان شرقی:
قصه گویی و قصه نویسی یکی از بخش های بسیار مهم و تاثیر گذار و رایج هنری می باشد. نقش تربیتی قصه در ریشه سازی انسان ها و جوامع بشری و سوق دادن آنها به سوی اهداف و مقاصد متعالی تاثیر گذار و سودمند است.
در قرآن کریم و تعالیم روح بخش انبیا الهی و کتب آسمانی، این شیوه برای القای پیام و تبیین آن همواره تاثیر گذار بوده است. قسمت عمده ی از آیات قرآن به تاریخ انبیا، قصه ها و سرگذشت پیشینیان و حوادث عبرت آموز گذشتگان اختصاص یافته است.
کاوش در اعماق فطرت انسانی، پی بردن به شگفتی های آفرینش و عالم هستی، موجب ماندگار قصه ها خواهد بود. خواندن و شنیدن یک قصه می تواند یک انسان و یا یک جامعه را از اسفل السافلین به اعلی علیین عروج دهد و با تشریح سرگذشت و تاریخ بشری مجهولات و تاریکی ها را از بین ببرد و همه آنها را روشن و مبرهن سازد.
برگزاری جشنواره هایی نظیر جشنواره قصه گویی در ابعاد ملی و بین المللی می تواند گامی مهم و موثر در راستای ارتقای سطح فرهنگی و معنوی جامعه باشد. جای بسی افتخار و مباهات است که در کلان شهر تاریخی، فرهنگی تبریز، میزبان هنرمندان و هنر دوستان در مرحله ای حوزه ی یک بیستمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کشور هستیم. امید آن داریم که با استعانت از الطاف ربوبی و با استفاده از هنر و به ویژه هنر قصه گویی بیش از پیش شاهد تعمیق و توسعه فرهنگ الهی، علمی و معنوی باشیم.

print