به گزارش مهر تبریز،مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر آذربایجان‌شرقی در تشریح شرایط تفاهمنامه گفت: این تفاهمنامه کلیه بافندگان عضو شرکت‌های تعاونی تولیدکنندگان فرش دستباف شهری و روستایی زیرمجموعه اتحادیه سراسری را به شرط اشتغال به شغل قالی‌بافی، فرش‌بافی، گلیم‌بافی، جاجیم‌بافی، ورنی‌بافی، تابلو فرش، رنگرزی، روفه‌گری، برجسته‌زنی و… از یکسو و سکونت در روستاها، مناطق عشایری، شهرهای زیر ۲۰هزار نفر و تمامی شهرهای بزرگ استان از سوی دیگر شامل می‌شود.

محمد نظری با بیان اینکه بیمه بافندگان در راستای برخورداری اقشار زحمتکش جامعه از مزایا و تعهدات بلندمدت بیمه‌های اجتماعی مانند مستمری بازنشستگی، پیری، فوت و از کارافتادگی کلی انجام می‌گیرد، گفت: عضویت قالیبافان در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اختیاری بوده و مشروط به عدم شمول بیمه اجباری است.

وی با بیان اینکه مشمولین می‌توانند با ارایه تاییدیه از اتحادیه‌های شهرستانی و یا شرکت‌های تعاونی تولیدکنندگان فرش دستباف شهری و روستایی زیرمجموعه اقدام به عضویت در صندوق نمایند، اظهار داشت: تاییدیه‌های مذکور به منزله تایید اشتغال متقاضی به مشاغل مزبور و همچنین تایید سکونت متقاضی در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر ۲۰هزار نفر می‌باشد.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان، با اعلام اینکه کارگزاری‌ها وفق دستورالعمل‌‌های نامنویسی، ملزم به اخذ تاییدیه مجدد سکونت از دارندگان تاییدیه اتحادیه تعاونی‌های تولیدکننده فرش دستباف شهری و روستایی ایران و شرکت‌های زیرمجموعه آن نیستند، افزود: حداکثر سقف سنی برای عضویت بافندگان در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر همچون دیگر مشمولان صندوق، ۵۰ سال بدون توجه به جنسیت متقاضی است.

وی ادامه داد: کارگزاری‌ها بایستی هنگام نامنویسی اولیه نسبت به تعیین و انتخاب نوع بیمه، متقاضیان مشمول و بافنده قالی، فرش، گلیم، جاجیم و… اقدام و در زمان تکمیل و تایید اطلاعات مرتبط با نامنویسی بیمه شده نیز شماره و تاریخ تاییدیه اتحادیه و یا شرکت‌های تعاونی وابسته به اتحادیه را به عنوان شماره و تاریخ احراز اشتغال بیمه شده در سیستم بیمه اجتماعی (سامانه سبا) ثبت کنند.

نظری در خاتمه سخنانش با اعلام اینکه حرفه قالی‌بافی، فرش‌بافی، گلیم‌بافی، جاجیم‌بافی و… در زمره مشاغل فعال بخش کشاورزی تعریف شده‌اند، گفت: بر این اساس کلیه بافندگان مشمول در شهرها نیز می‌توانند به قالب کشاورزان غیرساکن در روستا، به عضویت صندوق درآیند.

شایان ذکر است ۵درصد حق بیمه متقاضیان عضویت در این صندوق توسط بیمه شده و ۲ برابر آن از سوی دولت بعنوان کمک دولتی محاسبه و با توجه به سطح درآمدی انتخابی اعضا در سوابق آنها اعمال می‌شود.

print