به گزارش مهر تبریز در این اطلاعیه آمده است : همانطوریکه در بعضی از رسانه های جمعی کشور و سایت های خبری منتشر شد،نمایندگان جایگاههای سوخت سراسر کشور روز چهارشنبه مصادف با هشتم آذرماه در شرکت پخش جلسه ای با حضور معاون محترم وزیر نفت و مدیر عامل شرکت پالایش و پخش جناب مهندس صادق آبادی و جناب آقای موسوی خواه مدیر عامل واعضا محترم هیئت مدیره شرکت پخش، تشکیل دادندکه در این جلسه مسائل ومشگلات جایگاهداران از طرف نمایندگان جایگاهداران به تفصیل مطرح گردید.
در ادامه این جلسه معاون محترم وزیرنفت ومسئولین شرکت پخش سیاستهای شرکت نفت را در امور توزیع فرا آورده های نفتی به شرح ذیل اعلام نمودند .طرح برندینگ هیچ شباهتی با برندینگ واقعی که در دنیا رایج است ندارد!
۱-جایگاهداران به اجراء طرح نپخته وناقص ورانتی به اصطلاح ” برندینگ “که شرکت پخش بر اجرای آن اصرار می ورزد و شغل وزندگی آنان را به مخاطره انداخته است وموجب نگرانی آنان گردیده است معترض بودند ،
جایگاهداران اعلام داشتند که این طرح اولا هیچ شباهتی با برندینگ واقعی که در دنیا رایج است ؛ندارد وفقط دلال و واسطه ای بین جایگاهدار وشرکت پخش ایجاد می کند ومعتقد بودند به جهت اینکه زیر ساخت های این طرح در کشور ابجاد نشده است ودر حالیکه رابطه حقوقی و کاری این شرکت ها با جایگاهدار وشرکت پخش بدرستی تعریف نشده است و پرداخت بودجه بیش از هزار میلیارد تومانی دولت به برندها و امتیازات وحمایتهای سوال بر انگیز شرکت پخش و استفاده از سرمایه جایگاهداران وکاغذی بودن آن شرکت ها و ده ها مشگل دیگر در کنار شائبه رانتی بودن آنان امنیت شغلی وکاری جایگاهداران را با مشگل مواجه کرده است.

۲–جایگاهداران به عدم اجرا قانون حق العمل بجای پرداخت کارمزد فعلی که در سال ۹۲ توسط مجلس مصوب شده وبا وجود پی گیریهای صنف هنوز اجرائی نشده است وسبب ضرر وزیان وورشکستگی بیشتر جایگاهدران شده است اعتراض داشتند که متاسفانه با جواب های قانع کننده مسئولین شرکت پخش مواجه نشدند .

۳–با توجه به اینکه از سال ۱۳۹۲ با وجود تورم چهار ساله و افزایش شدید هزینه های برق ، تعمیرات ونگهداری ، بیمه تامین اجتماعی ، بیمه مسئولیت مدنی و سایر بیمه ها وحقوق کارکنان که بر اساس قانون، سالانه افزایش می یابد، ولی هیچگونه افزایش در چهار سال گذشته در کارمزد CNG و افزایش قابل توجهی در بنزین و نفت و‌گاز صورت نگرفته واین امر متاسفانه این صنف وجایگاههارا در معرض ورشکستگی قرار داده است و باعث عدم توان نگهداری وتعمیر جایگاهها ودر نتیجه تعطیلی بعضی از جایگاههای CNG شده است .

۴–جایگاهداران به صدور بی رویه وفله ای مجوزهای احداث جایگاه توسط شرکت پخش که سبب شده است بیشتر جایگاهها با حدود ۲۰%ظرفیت به فعالیت خود ادامه دهند و این امر باعث بیکاری بسیاری از کارگران جایگاههای سوخت و سبب تضییع سرمایه آنان شده است معترض بودند.

۵–نمایندگان جایگاهداران تاکید داشتند که کار مزد بسیار اندک آنان بویژه جایگاههای با فروش کم جوابگوی هزینه های روز افزون آنان نمی باشد .
همچنین جایگاهداران به کیفیت نامناسب بنزین ونفتگاز که سبب کسری نامتعارف وتحمیل هزینه مضاعف بر جایگاهداران شده است ناراضی ومعترض بودند.

عدم پاسخ قانع کننده از سوی مسولان

متاسفانه جایگاهداران پاسخ قانع کننده ای برای مشگلات انباشته شده خود که مدیریت جایگاهها را بامشگل مواجه کرده است، دریافت نکردند .
لازم به توضیح است که جایگاهداران مصمم هستند تااز طریق نهادهای قانونی کشور از جمله مجلس شورای اسلامی ، سازمان بازرسی کشور و دیوان عدالت اداری حقوق قانونی خود را از جمله توقف برند های کاغذی ورانتی که در صدد نابودی و ورشکستگی این صنف مهم وزحمتکش می باشندپیگیری نمایند.

نمایندگان محترم مجلس جلو طرح رانتی وکاغذی که با عنوان( برندینگ ) است بگیرند

جایگاهداران ازنمایندگان محترم مجلس در خواست دارند که جلو طرح رانتی وکاغذی که با عنوان( برندینگ ) در صدد اضافه نمودن واسطه بین دولت وبخش خصوصی رادارد ودست در جیب جایگاهداران نموده است را بگیرند

جایگاهداران اعلام نمودند که برای اجرای هر سازو کاری که سبب بالا رفتن کیفیت وتنوع خدمات به مردم باشد، با استفاده از تجربه وتوان خویش از هیچگونه کمکی به دولت دریغ نخواهند کرد .
جایگاهداران درخاتمه تشکیل هر گونه کارگروهی راجهت همکاری با شرکت پخش در اجرای طرح رانتی وکاغذی برندینگ را تکذیب نموده و اعلام کردند،در رابطه با طرح ،اجرای سازوکار جدید همانطوریکه نمایندگان محترم در کمیسیون انرژی با وزیر محترم نفت توافق نموده اند، تابع نظر کارشناسی کمیسیون انرژی ومرکز پژوهشهای مجلس به همراه کارشناسان وزارت نفت و نمایندگان جایگاهداران هستیم.

 

انجمن های صنفی جایگاههای سوخت سراسر کشور

print