به گزارش مهر تبریز،به منظور توسعه و تعمیق برنامه‌های آموزشی و ارتقای سطح آگاهی عمومی، تفاهم‌نامه همکاری بین شهرداری تبریز و اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان، به امضای مهندس ایرج شهین‌باهر شهردار تبریز و جعفر پاشایی مدیرکل آموزش‌وپرورش استان رسید.

بر این اساس مقرر شد کارشناسان آموزش‌های شهروندی از سوی شهرداری تبریز، موضوعات مهم شهروندی از قبیل پسماند، ترافیک، فضای سبز، گردشگری، مدیریت بحران و سایر رفتارهای شهروندی را با حضور در مدارس سطح شهر به برخی از پایه‌های تحصیلی ارائه دهند.

استفاده مشترک از فضاهای فرهنگی، برپایی نمایشگاه‌های فرهنگی، بهره‌گیری از ظرفیت اولیای دانش‌آموزان و طراحی محتوای اقلام فرهنگی جهت توزیع در مدارس، از جمله محورهای این تفاهم‌نامه است.

همچنین مقرر شد طرفین در زمینه توسعه فضای سبز، زیباسازی و سایر موضوعات مرتبط با نقش مدارس در کالبد شهر، همکاری کنند.

پشتیبانی از «طرح شهرداران مدارس» که از چهار سال گذشته با همکاری دو طرف، در ۴۰ مدرسه شهر آغاز شده است، از دیگر محورهای مهم این تفاهم‌نامه است.

print